Wij zijn Arnoud, Erwin en Eveline, derdejaars deeltijdstudenten Pabo, Hoge School Leiden.
Voor een opdracht in het kader van het behalen van onze protestant-christelijke akte, hebben wij een kwartet met bijbehorende website gemaakt over de feesten en gebruiken van de drie grootste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan het ontstaan van meer begrip voor de verschillende geloven.

Vanaf de jaren zestig is Nederland veranderd in een multiculturele samenleving met vele verschillende religies en bijbehorende feestdagen, rituelen en gewoonten. Het integratieproces verloopt moeizaam en stagneert soms, waardoor velen weinig of niets weten van de godsdienst, feestdagen, rituelen en gebruiken van anders-gelovigen. Omdat feestdagen, rituelen en gebruiken vaak de meest zichtbare elementen van een geloof zijn, leidt het gebrek aan kennis hierover in veel gevallen tot onbegrip, irritaties of zelfs disrespect. Door kinderen op de basisschool te leren over verschillende godsdiensten en hun feestdagen, rituelen en gebruiken, denken wij een basis te leggen voor het openstaan voor de godsdiensten van anderen en het begrip en het respect hiervoor te vergroten. Bij ons onderzoek hebben wij ons beperkt tot de feestdagen, rituelen en gewoonten van de grootste godsdiensten ter wereld: het christendom, het jodendom en de islam.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via de mail.

Veel plezier met het gebruik,

Mei 2013
Arnoud, Erwin en Eveline