header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Handleiding voor de docent

Deze tijdbalk is bedoeld voor de bovenbouwgroepen van de basisschool.

 

In de kantlijn staat een verticale tijdbalk waarin de icoontjes van alle tijdvakken staan die willekeurig aangeklikt kunnen worden.
Per tijdvak hebben we een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen beschreven. Doordat er per tijdvak maar een korte beschrijving gemaakt kon worden hebben we een selectie moeten maken.
  docentschool   We hebben geprobeerd een toch zo compleet mogelijk beeld te schetsen en hebben veel plaatjes verwerkt in de informatie om alles wat beeldender te maken. We hebben er per tijdvak ook iets uit de Canon van Nederland in verwerkt. Hier hebben we een link aan toegevoegd naar de website van de Canon zodat er makkelijk meer informatie te vinden is.


De tijdbalk kan gebruikt worden :

- om de kinderen de tekst met plaatjes zelfstandig te laten lezen. Hierdoor kunnen zij zich vrij door alle tijdvakken bewegen en hun eigen interessegebieden bezoeken.

- als hulp voor de leraar om snel een beeld te krijgen wat er zich in een tijdvak afgespeeld heeft.

- bij de introductie van een nieuw te behandelen tijdvak zodat de kinderen globaal de inhoud hiervan zien.