header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Jagers en boeren

jagers 5 miljard jaar voor Christus tot 50 jaar voor Christus


De tijd van Jagers en Boeren hoort bij de historische periode van de Prehistorie. Prehistorie betekent ‘voorgeschiedenis’. Van deze periode zijn geen geschreven bronnen aanwezig. Wel zijn andere bronnen voorhanden, zoals de grottekeningen. Door middel van deze tekeningen krijgen we een duidelijker beeld van hoe het leven er vroeger uit zou hebben gezien.  

grottekening

Grottekening

In die tijd leefden er 2 verschillende soorten mensen naast elkaar:

neanderthaler

Neanderthaler
  Neanderthalers leefden tussen 150.000 en 30.000 jaar geleden, verspreid over Europa en het Midden-Oosten. Neanderthalers zijn niet onze voorouders; ze vormen een aparte mensensoort.
De Neanderthaler was iets kleiner dan de Homo Sapiens  en waren wat robuuster gebouwd. Ook hadden ze grote wenkbrauwen en afgesleten voortanden, wat er op wees dat de Neanderthaler zijn voortanden als 3e hand gebruikte.
De naam Neanderthaler is afkomstig uit het gebied waar hun beenderen voor het eerst zijn gevonden; een steengroeve bij Düsseldorf in Duitsland genaamd Neander. (Samenvatting tijd van Jagers en Boeren. (z.j.))
De Homo Sapiens of de Denkende Mens, is de mens zoals we die nu kennen. Hij leefde ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika als soort. Pas 40.000 jaar geleden is de moderne mens naar Europa verhuisd. De Homo Sapiens heeft zeer goed ontwikkelde hersenen. Beter dan die van de Neanderthaler.  

homo sapiens

Homo Sapiens

halve maan

de Vruchtbare Halve Maan
  Vanaf 10.000 voor Christus ontstond de landbouw. Boeren vestigden zich op vaste plekken waar ze een eigen boerderij begonnen. De eerste plek waar dit begon was de Vruchtbare Halvemaan, in het Midden-Oosten. Belangrijke uitvindingen uit deze tijd zijn de ploeg, het wiel, pottenbakken en de kalender.

Toen er meerdere mensen bij elkaar gingen wonen onstonden er de eerste steden, zoals Jericho en Catal Hüyük. Omstreeks 3000 voor Christus leefden de meeste mensen in een landbouwsamenleving. Stonehenge in Engeland en de Hunebedden in Nederland getuigen van de complexe samenlevingen. (Kooij, C. van der (2004) en Oostrom, F. van (2008))

hunebed

Hunebed
 

landbouwers

Landbouw
Ook werd het schrift rond deze periode uitgevonden in de vorm van spijkerschrift.
Het eerste spijkerschrift is rond 3300 en 2900 v.Chr. ontwikkeld in het huidige Irak.
Dit tablet is uit ongeveer 2400 voor Christus.
 

spijkerschrift

Spijkerschrift