header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Grieken en Romeinen

grieken50 voor Christus tot 500 na Christus


Dit tijdvak heet zo omdat de Romeinen ongeveer 2000 jaar geleden een enorm groot rijk hadden in Europa en Azië. Doordat ze heel goed konden oorlog voeren hebben ze toen heel veel landen veroverd, tot Nederland aan toe.


kaart
het Romeinse rijk (klik voor grotere kaart)


Voordat de Romeinen kwamen, leefden de mensen in Nederland rustig in dorpjes. Deze mensen waren vaak boeren of vissers en werkten op die manier om aan eten te komen. Toen had de Romeinse keizer Julius Caesar besloten om het Romeinse Rijk heel groot te maken en ging met zijn legers proberen heel Europa te veroveren. Dit lukte hem tot in Nederland maar Noord-Nederland lukte hem niet. De mensen die daar woonden, de Germanen en Kelten, bleven vechten tegen de Romeinen en lieten hun land niet veroveren. De Romeinen noemden alles wat ten noorden van de rivier de Rijn lag, de onbeschaafde wereld. De Rijn was dus de noordelijke grens van het rijk en gelijk ook een verdedigingslinie, de Limes genaamd. De rivier was ook een belangrijk transportmiddel, want ze brachten veel voorraden per boot naar het gebied. (Oostrom, F. van (2008))


schip  schaalmodel
opgegraven Romeins schip en schaalmodel


De Romeinen zorgden ervoor dat in Nederland handel kwam en goede wegen. De mensen moesten wel belasting betalen voor die wegen.

papyrus   In tegenstelling tot de ‘onbeschaafde’ stammen in Nederland, konden de Romeinen al schrijven. Daardoor weten we nu veel meer over hen omdat daar nog aardig wat van bewaard is gebleven.
stukje papyrus uit Romeinse tijd

Romeinse steden

Als de Romeinen aankomen zijn er in de lage landen nog geen steden. De Romeinen willen wel graag steden bouwen, want zij willen die als centrum voor een departement gebruiken. Die departementen zijn nodig omdat je een goede organisatie moet hebben om zo’n groot rijk te kunnen onderhouden. De Romeinse steden werden altijd aangelegd volgens een vast patroon. De belangrijkste gebouwen, tempels en de markt, waren altijd in het centrum van de stad. Voor de rest is de stad net als een dambord opgebouwd uit allemaal rechthoekige stukjes.(Kooij, C. van der (2004))


Verval van het rijk

Na 250 na christus vallen de Germanen steeds vaker het rijk binnen, maar de Romeinen geven zich niet makkelijk gewonnen want ze willen de Rijn graag in bezit houden om spullen aan Brittannië te leveren. In 406 na Christus worden alle Romeinse troepen teruggeroepen om Rome te verdedigen en dat betekent feitelijk het einde van het West-Romeinse Rijk.(Kooij, C. van der (2004))   gevecht
   
Romeins-Germaanse veldslag