header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Monniken en Ridders

monniken 500 tot 1000


Verandering van de samenleving

Na het vertrek van de Romeinen wordt er tussen verschillende volken gevochten om het deel wat we nu kennen als West-Europa.

  Het noordelijke deel van de Lage Landen is in handen van de Friezen, het oosten is van de Saksen en vanuit het zuiden van West-Europa rukken de Franken op. De wegen aangelegd door de Romeinen worden niet onderhouden en raken daardoor buiten gebruik. De bevolking gaat nu langs grote rivieren wonen omdat dit nu de nieuwe transportwegen zijn. De landbouw wordt weer belangrijk en door verschillende uitvindingen, zoals het drieslagstelsel en een verbeterde ploeg, wordt de opbrengst groter.
De handel en nijverheid worden naar de achtergrond verdreven en concentreert zich op een paar plaatsen zoals Utrecht en Deventer.
Verdeling Lage Landen rond 700
   

De Franken

De Franken bouwen in het zuiden een groot rijk op. Dat bestaat uit grote domeinen die in handen zijn van de toplaag van de bevolking, de aristocratie.
Na onderlinge strijd is er uiteindelijk één familie die de baas speelt: De Merowingers. Koning Clovis wordt de eerste vorst en kiest Parijs als hoofdstad.
De aristocratie, ofwel ridders, wordt betaald door de vorst met geld of opbrengsten van het land. Zij beschermt de bevolking die in ruil daarvoor op hun land werkt. (Kooij, C. van der (2004))

Later, in 751 worden de Merowingers verdreven door de Karolingers. Karel de Grote is de belangrijkste heerser uit dit geslacht en wordt later zelfs tot keizer gekroond. Het rijk groeit en krijgt ongeveer de grootte van het oude West-Romeinse rijk. Hij reist met zijn hele hofhouding langs de paleizen in zijn rijk maar Aken is duidelijk zijn favoriet. Daar verblijft hij regelmatig en is er later ook begraven in de domkerk. (Oostrom, F. van (2008))
  karel de grote
   
Karel de Grote

Vanaf de negende eeuw vallen de Noormannen en Vikingen vanuit  Noorwegen en Denemarken steeds vaker het rijk binnen met schepen. Zij plunderen steden op zoek naar goud, zilver en slaven.
Het rijk van de Franken valt uiteindelijk uiteen in drie delen na het overlijden van Lodewijk de Vrome. De Lage Landen horen eerst bij het Midden-Frankenland maar worden uiteindelijk deel van het Oost-Frankenland, ook wel het Duitse Rijk genoemd.

De monniken en het geloof

Na het vertrek van de Romeinen vereren de mensen vooral Germaanse goden die verbonden zijn aan de natuur, zoals Wodan (hemel) en Donar (donder en bliksem).
Koning Clovis is zelf katholiek geworden en wil dat zijn onderdanen dat ook doen. Hij (en zijn opvolgers) steunen de kerk met geld en goederen om te zorgen dat dat gebeurd.

bonifatius   De missionarissen Willibrordus en Bonifatius worden ingezet om het opstandige noorden te bekeren. Door hun werk en dat van hun volgelingen worden uiteindelijk veel mensen christen en worden er diverse kerken gebouwd. Bonifatius wordt daarbij wel in 754 bij Dokkum vermoord. De kloosters worden in deze tijd belangrijk. Er ontwikkelen zich daar verschillende activiteiten; het bewerken van onontgonnen land, studeren en schrijven en bidden. Ook stelt een monnik, Dionysus voor om de jaartelling te beginnen met de geboorte van Christus.
De moord op Bonifatius
   

In de achtste eeuw onstaat er een groot Arabisch rijk met de Islam als geloof. Dat rijk strekt zich uit tot in Spanje maar wordt door de Frankische legers in Zuid-Frankrijk tegengehouden. (Kooij, C. van der (2004))