header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Steden en Staten

steden 1000 tot 1500


Edelen en ridders


De opvolger van Karel de Grote was Lodewijk de Vrome. Hij heeft zijn rijk moeten verdelen over zijn 3 zoons. Dit werd vastgelegd in het Verdrag van Verdun in 843.
Er ontstaan 3 staten:

*West-Frankenland

*Midden-Frankenland

*Oost-Frankenland

3 staten
 
Verdrag van Verdun


Ridders krijgen grond te leen van vorsten als ze beloofden de vorsten te beschermen als dat nodig was. Op een gegeven moment gaan de ridders deze grond als eigen bezit beschouwen, oftewel ze gaan de baas spelen op hun eigen stukje grond. Ze maken eigen regels en stellen een eigen bestuur samen. zo ontstaan de eerste  staten. De ridders hebben nu grote gebieden in handen, die lijken op wat wij nu provincies noemen.


Verstedelijking

Door het groter worden van de steden krijgen de landheren steeds minder macht. De steden vormden namelijk een Hanze verbond. Oorspronkelijk was dit een samenwerkingsverband tussen kooplieden,in verschillende steden, die dezelfde producten verkochten. Door samen te werken konden zij de kosten drukken, samen reizen,op grotere schaal inkopen en zich samen wapenen tegen de landheren.
hanze
Hanzestad
  Vanaf 1356 werd dit een verbond van steden, en dus niet meer alleen van handelaren in steden. De Duitse Hanze werd een machtig netwerk van handelssteden. De Hanze stortte in de 16e eeuw in doordat de economische relaties in Europa waren verschoven. (Oostrom, F. van (2008))

Ziekten


Voordat de Hanze instortte, werd er ook handel gevoerd met Azië. Hierdoor kwam de ziekte ‘Zwarte Dood’ (de Pest) naar Nederland. Aan boord van de handelsschepen zaten ratten met deze ziekte, en deze staken hier mensen ermee aan. De bevolking dacht dat de Joden het drinkwater hadden bedorven, dit monde uit in de Jodenverbranding.(Kooij, C. van der (2004))


Boekdrukkunst


Een belangrijke uitvinding in deze periode is de boekdrukkunst. Voorheen werden alle boeken met de hand geschreven, maar hier ging heel veel tijd in zitten. Door de boekdrukkunst konden boeken sneller gemaakt worden en hierdoor werd het voor veel meer mensen mogelijk om te (leren) lezen.


Kruistochten

In deze tijd ontstonden ook de kruistochten. Een hele belangrijke kruistocht was die om Jeruzalem te “bevrijden” van de Islam. In 1099 wordt Jeruzalem veroverd, maar uiteindelijk wordt Jeruzalem weer verloren aan de Mohammedanen. In 1291 gaat Acre, het laatste christelijke steunpunt in het Heilige Land verloren. Daarna ontstaat er wel een levendige handel tussen Venetië en Genua en het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. (Kooij, C. van der (2004))   jerusalem
   
Jeruzalem