header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Ontdekkers en Hervormers

ontdekkers 1500 tot 1600


Het begin van de overzeese expedities

De Turken hadden rond 1500 Constantinopel overgenomen, en konden zo een verbindingsweg tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee beheersen. Hierdoor werd de tol die betaald moest worden om vanuit het Oosten naar Europa te handelen steeds hoger. Door deze actie zochten de Europeanen een manier om toch te handelen in Indië. Door de  Arabieren te verdrijven en daarna te achtervolgen, ontdekte de Portugezen de mogelijkheid om te onderhandelen met de inheemse bevolking van Afrika. De Portugezen handelden in goud en slaven. (Kooij, C. van der (2004))  

slavenschip

Boot met slaven

Christoffel Columbus

columbus

Columbus
 
In 1492 ontdekte Columbus  een stuk land. Hij dacht zelf dat hij in India beland was en noemde de huidige bewoners Indianen. Het eiland waar hij op was gaf hij de naam San Salvador. Tot op de dag van vandaag is er nog geen duidelijke naam voor het eiland. De originele bewoners noemde het eiland Guanahaní. (Kooij, C. van der (2004))

Renaissance

De Renaissance (wat letterlijk wedergeboorte betekend) is een bloeiperiode in de Europese geschiedenis voor de kunsten en letteren. De Italiaanse humanisten die de term introduceerden, meenden dat na een periode van verval, de Middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken, die niets minder was dan een 'wedergeboorte' van de verworvenheden van de Klassieke Oudheid. De Renaissance begon in Italië in de veertiende eeuw en verspreidde zich in de volgende eeuwen over de rest van Europa.

De Beeldenstorm

In 1566 ontstond de Beeldenstorm in Zuidwest Vlaanderen. De Beeldenstorm werd veroorzaakt door calvinisten. Deze mensen namen de bijbel heel letterlijk en met name het 2e vers. Hierin stond, dat het verboden was om afbeeldingen of beelden te maken van heiligen zoals Jezus en Maria.
Uiteindelijk werd er de Vrede van Munster getekend, en betekende dit het einde van de Beeldenstorm.
In die tijd was Filips de Tweede koning van Nederland, België en Frankrijk. Zijn grote tegenstander was Willem van Oranje, Stadhouder van Holland.

Willem van Oranje

Willem van Oranje met als bijnaam ‘Willem de Zwijger’ werd geboren op 24 april 1533. Hij was het die de opstand tegen de koning leidde. Deze oorlog duurde 80 jaar en wordt ook wel ‘De Opstand’ genoemd.
Tijdens deze opstand werd hij benoemd tot Willem van Oranje. Omdat de koning vond dat hij teveel macht kreeg werd er een beloning uitgeloofd om Willem te vermoorden.
Op 10 juli 1584 werd hij vermoord door Balthasar Gerards.
Zijn laatste woorden waren: "Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk". (WvO: Bronnen Willem van Oranje (z.j.))
 

willem van oranje

Willem van Oranje

Kunstenaars en wetenschappers

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci leefde van 1452 tot 1519. Hij blonk niet alleen uit als kunstschilder, maar ook als beeldhouwer, architect, filosoof, dichter, natuurvorser en ingenieur en is een van de bekendste uitvinders van de westerse beschaving.

da vinci

Leonardo Da Vinci

Zijn vindingrijkheid blijkt vooral uit zijn schetsbladen. Da Vinci beschreef verschillende wapentechnische constructies, zoals verrijdbare bruggen, stormladders, muurbrekers, mijnen, kanonnen, mijngangen en slingermachines.
Opmerkelijk zijn ook zijn studies van het menselijk lichaam, waarvoor hij talrijke anatomische tekeningen vervaardigde. Ook heeft Da Vinci het beroemde werk de Mona Lisa op zijn naam staan. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds onbekend wie de vrouw op het schilderij is. (Leonardo da Vinci(z.j.))

mona lisa

Mona Lisa

Michelangelo Buonarroti

michelangelo

Michelangelo
Michelangelo was een Italiaans kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter in de Renaissance en leefde van 1475 tot 1564. Hij  heeft veel beroemde werken op zijn naam staan waaronder het plafond van de Sixtijnse kapel. (Michelangelo Buonarroti. (z.j.))

sixtijnse kapel

De Sixtijnse Kapel