header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Regenten en Vorsten

regenten 1600 tot 1700


Deze periode wordt de Gouden Eeuw genoemd. Het gaat namelijk heel goed met het land door de handel en nijverheid. Daardoor is er ook geld om aan kunst en wetenschap te besteden. De bevolking groeit en trekt naar de steden. Hierdoor ontstaan er nieuwe bestuursfuncties die door de rijke kooplieden vervuld worden. Er is helaas ook veel armoede in de steden en de Tachtigjarige Oorlog gaat nog steeds door, al wordt er wel een pauze van 12 jaar ingelast. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt een onafhankelijke staat. (Kooij, C. van der (2004))  
gouden eeuwDe Gouden Eeuw

Handel

Amsterdam wordt een belangrijke handelsstad doordat Antwerpen bezet wordt gehouden door de Hertog van Parma.

schip
VOC Schip
 

Er worden hier veel spullen opgeslagen en de Nederlanders beginnen te handelen en te exporteren. Producten zoals graan, hout, ijzer en pelzen worden uit heel Europa gehaald.

Maar de Hollanders willen verder!

De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) wordt in 1602 opgericht om handel te drijven met Indië en het alleenrecht hierop van de Portugezen te doorbreken.

Uit onder andere Batavia, Ceylon, Mallaka en Formosa worden allerlei specerijen en kruiden gehaald die erg gewild zijn in heel Europa. In 1621 wordt de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht om de concurrentie aan te gaan met de Spanjaarden en Portugezen die op de Oostkust van Amerika en de Westkust van Afrika handel drijven. Zilver en suiker zijn de belangrijkste producten en om te werken worden er slaven uit Afrika gehaald. (Kooij, C. van der (2004) en Oostrom, F. van (2008))

 
kruiden
Specerijen en kruiden
Macht

Gedurende het begin van deze periode woedt de Tachtig-jarige Oorlog nog volop, al is er wel een adempauze van 1609-1621, het Twaalfjarig bestand. Nederland is verdeeld in een aantal gewesten die allemaal hun eigen bestuur en munt hebben. Een paar keer per jaar vergaderen deze gewesten of  staten gezamenlijk en vormen zo de Leden van de Staten-Generaal.

mauritsPrins Maurits
  Hier worden voornamelijk militaire en financiële besluiten genomen. De staat Holland vergadert zelf in het Binnenhof in Den Haag. Van deze staat is Prins Maurits van Oranje sinds de dood van zijn vader, Willem van Oranje, stadhouder en hij krijgt de macht over steeds meer staten. Hij herovert veel steden op de Spanjaarden en zijn opvolger, Frederik Hendrik zet dit voort. De titel, stadhouder, wordt steeds belangrijker en gaat meer en meer op een vorst lijken. Frederik Hendrik bouwt ook verschillende paleizen en houdt er een hofhouding op na. Uiteindelijk wordt er in 1648 vrede gesloten te Münster en ontstaat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt een belangrijke kracht in Europa. Samen met Frankrijk en Engeland wordt er gestreden om handelsbelangen en machtposities. In 1672 lijkt de Republiek helemaal te verdwijnen omdat er een Europese oorlog uitbreekt onder leiding van Frankrijk met de steun van Duitse en Engelse bisschoppen. Willem III treed dan als sterk leider op en 2 jaar later wordt er vrede gesloten.(Kooij, C. van der (2004))