header

tijdbalk Grieken en Romeinen jagers monniken steden ontdekkers regenten pruiken burgers wereldoorlogen televisie

 

Pruiken en Revoluties

pruiken 1700 tot 1800


Het is de tijd van de Verlichting, zoals dat heet; het verstand komt centraal te staan. Zoals je begrepen zult hebben, had de kerk nogal veel macht in de vorige eeuwen. De kerk bepaalde veel en alles wat in de bijbel staat werd door veel mensen als waar aangenomen. De kerk vond dat je niet echt hoefde na te denken, want God had alles bepaald en de bijbel heeft overal een antwoord op. Maar toen de kerk minder macht kreeg, namen sommige mensen de vrijheid om zelf na te gaan denken. Niet het geloof was langer het hoogste ideaal, maar het Verstand werd het grote ideaal.

pruikentijd  

Dat werd aangeduid met de term Verlichting.In deze tijd werd al het bestaande kritisch bekeken, en werd er voor het eerst serieus nagedacht over grondrechten voor alle mensen.

(Kooij, C. van der (2004))

Pruikentijd
   

 

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden speelt in de eerste helft van de 18de eeuw nog een grote rol, maar dat is voor het laatst. Engeland en Frankrijk worden machtiger dan de Republiek. De goederen gaan voortaan Holland voorbij en gaan rechtstreeks naar hun bestemming. Dit betekent tegen het einde van dit tijdvak de absolute achteruitgang van de Republiek.   nederlanden
   
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Patriotten


In de tweede helft van de 18de eeuw leek de Gouden Eeuw van de Republiek voorgoed voorbij. Engeland was groter geworden als handelsnatie. Ook in de internationale politiek telde de Republiek nauwelijks meer mee.

genootschap  

Door deze crisis kwam er een nieuwe politieke groep uit de burgers naar voren, namelijk de Patriotten. Zij zagen in stadhouder Willem V een soort dictator, en hielden hem verantwoordelijk voor de crisis. In 1787 verjaagden zij  Willem V naar Nijmegen, totdat de koning van Pruisen troepen stuurde om de orde te herstellen. Deze waren veel beter getraind dan de patriotten. In 1795 kwam er alsnog een einde aan de Republiek toen de revolutionaire Fransen de patriotten te hulp kwamen om het oude regime ten val te brengen.
(Oostrom, F. van (2008))

Genootschap de Vrijheid
   

Napoleon

De Fransen willen van de Republiek één geheel maken: dus willen zij één grondwet invoeren. Napoleon, de Franse keizer,  vraagt meneer Schimmelpenninck om een nieuwe grondwet te schrijven voor de Bataafse Republiek. Na een jaar is deze af en bekleedt Schimmelpenninck het ambt van raadpensionaris. Een raadpensionaris is een heel hoge ambtenaar. Een broer van Napoleon, Lodewijk, wordt koning in Nederland.
In 1810 houdt het Koninkrijk Holland op met bestaan en wordt het een apart onderdeel van het Franse Keizerrijk. Een deel van het grondgebied moest daarbij worden afgestaan: Zeeland,Brabant en het  land van Maas en Waal. De rest vormt, onderverdeeld in 7 departementen, een apart deel van het Franse rijk. Vrijwel zonder verzet kan keizer Napoleon in 1811 zijn intocht in Nederland maken.
(Oostrom, F. van (2008))
  napoleon
   
Napoleon Bonaparte